Застраховки

Рент а кар покрития и Застраховки

Основен момент в избора ви на най-добра оферта за наем на кола е да проверите застрахователните покрития, които са включени в предлаганата цена за рент а кар и какви възможности за допълнителни покрития се предлагат за да избегнете непредвидени разноски.

Ние от TrS рент а кар залагаме на ясна и прозрачна политика, без скрити такси и финансови отговорности подкрепяща изцяло основната ни цел да бъдем максимално лоялни и ваши партньори, а не просто изпълнители на услуга.

Ние от TrS рент а кар предлагаме разширено покритие на базовите застраховки, включени в основната цена, с редуцирана финансова отговорност при щети настъпили не по вина на наемателя.  С това спестяваме значително разходите ви за кола под наем и гарантираме вашия комфорт, сигурност и спокойствие по време на наема Ви.

Само при нас без допълнително заплащане ще получите безплатно :

 1.  Пълно автокаско за ПТП с нулева отговорност при нанесени щети или настъпило застрахователно събитие не по ваша вина/чужда вина.

Комбинирано със застраховка за:

 1. Кражба;
 2. Пожар и природни бедствия;
 3. Стъкла и таван.

Не мислете за колата под наем, която ползвате, ние сме се погрижили за това.

Погрижили сме се да ви предложим продукт, който да ви предпази от непредвидени разходи, стрес и грижи по наетия автомобил.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ ПРЕДЛАГАНИ ОТ TrS РЕНТ А КАР:

Застрахователните покрития, които предлагаме се базирани на две основни нива:

 1. Пълно автокаско – покритието е включено в предлаганата първоначална цена и предлага:
 • Застраховка Гражданска отговорност – покритието на тази застраховка е съобразено с изискванията на българското законодателство.
 • ПТП – Покрива разходи за щети на наетия автомобил до пълната им стойност при пътен или друг инцидент без финансова отговорност при вина за настъпилото събитие различна от тази на наемателя и до размера на депозита при негова вина.
 • Кражба – Покрива разходите до пълния размер на стойността им и премахва напълно финансова отговорност на наемателя при кражба или опит за кражба на наетата кола.
 • Пожар и природни бедствия – Покрива разходите до пълния размер на стойността им и премахва напълно вашата отговорност при пожар на наетата кола.
 • Стъкла и Таван – покрива разноските до пълния им размер и премахва финансовата отговорност на наемателя при щети нанесени по тавана и стъклата на автомобила.
 1. Бонус автокаско –покритието не е включено в първоначалната цена и се сключва срещу допълнително заплащане на базата на дневна тарифа и клас автомобил описани в таблицата по-долу. Включва:
 • Пълно автокаско + – Покрива разходите за щети на наетия автомобил в пълния им размер и освобождава наемателя/клиента от пълна финансова отговорност при настъпило застрахователно събитие без значение по чия вина.
 • Заместващ автомобил – предоставя заместващ автомобил от същия клас в рамките на до 24ч (за територията на Р.България). От настъпилото застрахователно събитие.
 • Липса на  Административни такси при настъпване на застрахователно събитие.

Допълнителни Застрахователни Покрития:

 • Щети по гуми и джанти – Покритие за щети нанесени по гумите, джантите и ходовата част на автомобила.

Сключва се срещу допълнително заплащане, описано в таблицата по-долу. Освобождава наемателя от пълна финансова отговорност за щети нанесени по гумите, джантите и ходовата част на наетата кола.

– Покритието не важи при управление на колата под наем по пътища извън Републиканската пътна мрежа и оф-роуд терени.

– При щети нанесени по ходовата, част на автомобила, покритието важи единствено при представяне на протокол от Пътна Полиция.

Приетите застрахователни покрития не важат в следните случаи:

 1. При нанесени щети по интериора на автомобила.
 2. При нанесени щети в резултат от погрешен вид заредено гориво.
 3. При управление на автомобила извън Републиканската пътна мрежа, настилка и маркировка.
 4. При управление на автомобила под въздействие на алкохол и/или други упойващи вещества.
 5. При кражба или щети на лични вещи на клиента.
 6. При кражба, щета или загуба на ключове, документи на автомобила, регистрационни номера, чистачки, радио CD-плейър, антена.
 7. При нанесени щети или кражба по/на гуми, джанти и ходова част на автомобила, ако не е прието Tire Insurance покритие.

При настъпване на ПТП или друго застрахователно събитие Наемателят е длъжен да го регистрира своевременно, още същия ден, като уведоми органите на Пътна Полиция и изиска съставяне на съответните констативни протоколи и други документи, както и да уведоми Наемодателя незабавно.