ПЕРИОД

Минимален период за наем на автомобил е 1 ден.

ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

Наемодателят е длъжен да предостави превозно средство на наемателя за определена цена.
Наемателят става праведен собственик на автомобил по време на периода на отдаване под наем. Наемодателят осигурява автомобила на наемателя. Наемателят е длъжен да провери състоянието на превозното средство и да осигури безопасното му използване преди наема. Колата, предоставена от наемодателя, трябва да бъде чиста и да се натовари.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Наемателят трябва да има поне една година опит в управлението,
използвайте колата само на територията на България (освен ако наемателят не посочи друго). Пробегът на наетия автомобил е неограничен.

ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМАТЕЛЯ

Наемателят трябва да предостави валидна шофьорска книжка, която му позволява да управлява наетия автомобил. Наемателят също трябва да представи паспорт или лична карта на наемодателя. Наемателят трябва да плати пълната цена на наема преди началото на наема.
Наемателят трябва да остави депозит за автомобила, който варира от 200 до 400 евро в зависимост от класа на автомобила. Това може да се използва за покриване на щети, причинени на автомобила, които могат да възникнат през периода на отдаване под наем на автомобил. При връщането на автомобила наемателят трябва също да плати за консумираното гориво в резервоара за гориво, тъй като наемодателят винаги осигурява кола с пълнен резервоар за гориво.

ОТГОВОРНОСТ

Наемателят поема пълна отговорност, ако възникне несигурно събитие през периода на наемане. Наемателят носи отговорност за всички последствия, които могат да възникнат при прехвърляне на автомобила на трето лице. Ако наемателят наруши правилата за движение по пътищата, той трябва да заплати всички съответни наказания.
В случай на кражба на автомобила, наемателят трябва да компенсира щетите, ако не върне ключовете на автомобила и документите за регистрация на наемодателя.